En ISO certifierad redovisningsbyrå, med stor framtidstro.

 

Nya möjligheter att söka omsättningsstöd

Fortsatt och förstärkt ekonomiskt stöd till företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare har beslutats bli förlängt till att även omfatta perioden augusti 2020 till och med februari 2021. Omsättningsstödet var möjligt att söka redan från och med 2 mars 2021 och kan sökas till och med 30 april 2021. Stödet är uppdelat i tre stödperioder;

  • Augusti-oktober 2020
  • November-december 2020
  • Januari-februari 2021

För stödperioden augusti-oktober 2020 ger stödet 75% av tappad nettoomsättning jämfört med motsvarande period 2019. För de andra sökperioderna är stödet 90% av tappad nettoomsättning jämfört med motsvarande perioder 2019 med ett maximalt stöd om 168 000 kronor. Motsvarande månader under 2019 utgör alltså respektive stödperiods referensperiod. Har du fått föräldrapenning eller sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken  eller arbetslöshetsersättning under sammanlagt mer än hälften av antalet kalenderdagar under referensperioden ska istället motsvarande månader 2018 utgöra stödperiodens referensperiod.

För att det ska vara möjligt att få stöd krävs att du haft om omsättning om minst 200 000 kronor under hela 2019 för stödperioden augusti-oktober 2020, och nettoomsättningen ska ha understigit 60 procent jämfört med referensperioden. För stödperioderna november-december 2020 och januari-februari 2021 ska du under 2019 haft en omsättning om minst 180 000 kronor och nettoomsättningen ska ha understigit 70 procent jämfört med referensperioden. Den minskade omsättningen måste vara en effekt av coronapandemin och du har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

Ansökan hänvisas till e-tjänst https://www.boverket.se/sv/e-tjanster/login/ och kommer att handläggas av länsstyrelsen, vilka även ansvarar för information och uppföljning av stödet.

Källa: Länsstyrelsen

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60
Journummer: 0480-770 770

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.