Skriv ut
Kategori: Contradonytt
Träffar: 2552

07 150ppp 01

Nya möjligheter att söka stöd för korttidsarbete

Fortsatt och förstärkt ekonomiskt stöd till företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin.

Från och med måndag 29 mars 2021 är det möjligt att ansöka om stöd hos tillväxtverket för korttidsarbete. Stödet kan sökas retroaktivt från och med den 1 december 2020 och det förstärkta stödet gäller till och med juni 2021. Företag som ansöker om stöd för hela perioden och får stödet beviljat, erhåller stöd för 6 månader till och med Maj och behöver i Juli göra en avstämning och vid behov söka retroaktivt även för Juni. Redan vecka 14 förväntas beviljade företag kunna erhålla utbetalningar.

Korttidspermitteringar möjliggör för företagen att slippa varsla sin personal om uppsägning. Under 2020 beviljades 32 miljarder kronor i stöd och cirka 580 000 personer har varit permitterade under året 2020.

Månaderna januari, februari, mars och april 2021 är det möjligt att permittera till en permitteringsnivå av 80% och staten subventionerar 75%.

April månads permittering upp till 80% och subvention på 75% är avhängigt lagändring med ikraftträdande 29 mars 2021.

Månaderna december 2020 och maj, juni 2021 är det möjligt att permittera till en permitteringsnivå av 60% och statens subventionerar 50%.

Källa: Tillväxtverket