En ISO certifierad redovisningsbyrå, med stor framtidstro.

Traktamente

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten.

Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas "skattefritt traktamente". Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

Arbetsgivaren ska markera det skattefria traktamentet med ett kryss på kontrolluppgiften. Den anställde behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte heller göra något avdrag.

‌Schablonbelopp

Vid tjänsteresa

I Sverige inkomståret 2017

I Sverige inkomståret 2018

Utomlands inkomståren 2017 och 2018

Hel dag

220 kr

230 kr

Ett helt normalbelopp

Halv dag

110 kr

115 kr

Ett halvt normalbelopp

Efter tre månader

154 kr per hel dag

161 kr per hel dag

70 procent av normalbeloppet per hel dag

Efter två år

110 kr per hel dag

115 kr per hel dag

Ett halvt normalbelopp per hel dag

Nattschablon

110 kr

115 kr

Ett halvt normalbelopp

Källa: Skatteverket    

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60