En ISO certifierad redovisningsbyrå, med stor framtidstro.

Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift för enmansföretag
som anställer sin första medarbetare

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna (växa-stöd) gäller för enmansföretag som anställer sin första medarbetare. Den tillfälliga sänkningen infördes den 1 januari 2017 för enskild näringsidkare och utvidgas den 1 januari 2018 till att omfatta även aktiebolag och
handelsbolag. Lagen är tillfällig och gäller till utgången av 2021.

 

En enskild näringsidkare som tidigare inte har betalat ut avgiftspliktig ersättning och som betalar ut ersättning efter den 31 mars 2016 räknas som ett enmansföretag. Om verksamheten bedrivs som ett enkelt bolag kan reglerna om växa-stöd inte tillämpas.

Som enmansföretag räknas också ett aktiebolag som inte har någon anställd eller endast en anställd som också är delägare och handelsbolag utan anställda och med högst två delägare. För att få rätt till växa-stöd får anställningen påbörjas tidigast den 1 april 2017. Om den anställda är delägare eller företagsledare eller närstående till en sådan person har företaget inte rätt till växa-stöd.

Reglerna innebär att enmansföretag som anställer en person bara ska betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) enligt socialavgiftsla­gen på den ersättning som betalas till den först anställda medarbetaren.

För att uppfylla kraven för stödet ska anställning pågå i minst tre månader och arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller bara den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Stödet kan medges under högst tolv månader.

I de fall som nedsättning av arbetsgivaravgifterna görs enligt reglerna för växa-stöd får ersättningen inte samtidigt ingå i underlaget för det särskilda avdraget enligt reglerna om regionalt stöd.

Lönesummor upp till 300 000 kronor per mottagare

Nedsättningen för det så kallade växa-stödet omfattar bara lönesummor upp till 300 000 kronor (25 000 kronor *12 mån). Det innebär en maximal nedsättning av arbetsgivaravgifter med 63 630 kronor för ett helt år om månadslönen är 25 000 kronor under ett helt år ( (31,42%-10,21%)*25 000 kronor *12 mån).

Den här nedsättningen av arbetsgivaravgifterna är ett så kallat de minimis-stöd enligt EU-rätten (stöd av mindre betydelse). Detta innebär att nedsättning av arbetsgivaravgifterna endast får göras om stöden uppfyller villkoren för att vara stöd av mindre betydelse.

Reglerna för detta finns i följande EU-förordningar:

För att ett stöd ska anses vara ett stöd av mindre betydelse får det totala stöd som beviljas ett enda företag som huvudregel inte överstiga 200 000 euro under en period om tre beskattningsår (det så kallade individuella taket). För vägtransport-, jordbruks- samt fiskeri- och vattenbrukssektorn gäller lägre individuella tak. Här gäller 100 000 euro, 15 000 euro respektive 30 000 euro under en treårsperiod.

Inom begreppet ett enda företag ryms alla de företag som ingår i en och samma intressegemenskap på ett sådant sätt att de bör ses som en enhet.

Företag som har fått stöd av mindre betydelse som överstiger ovan nämnda takbelopp kan företaget inte få någon nedsättning av arbetsgivaravgifterna.

Du måste redovisa uppgifter

För att Skatteverket ska kunna ta ställning till om företaget har rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna måste du lämna uppgift om storleken på de minimis-stöd som företaget fått. Om företaget inte fått några sådana stöd ska du ange det.

Om du fått stöd av mindre betydelse ska du i rutan för "Upplysningar" på arbetsgivardeklarationen skriva om alla stöd av mindre betydelse som företaget har fått innevarande år och de två föregående beskattningsåren. Skriv vilken myndighet som har utbetalat ut stödet, utbetalade belopp och utbetalningsår.

Om företaget inte fått något stöd av mindre betydelse under innevarande beskattningsår eller de närmast två föregående beskattningsåren, är det tillräckligt att du i rutan ”Upplysningar” i arbetsgivardeklarationen skriver att företaget inte har fått något sådant stöd.

Mer att läsa om stöd av mindre betydelse finns i Rättslig vägledning:

Där finns även länkar till de aktuella förordningarna.

Källa: Skatteverket

 

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60
Journummer: 0480-770 770

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.