Periodrapport

Flik nummer 1. När bokföringen är klar för perioden laddar din konsult upp resultat- och balansräkningen här. Du har möjlighet att när som helst gå in se dina rapporter på ett tydligt och lättöverskådligt sätt.

   

 

Nästa flik - Dokument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60