Skriv ut

Vad gäller vid aktieutdelningar för företag som ansöker om korttidsstöd?

Tillväxtverkets principiella bedömning är att arbetsgivare inte ska genomföra aktieutdelningar under någon del av det räkenskapsår under vilket företaget får stöd, med undantag för aktieutdelningar som genomförts före den 16 mars 2020.

En aktieutdelning anses genomförd vid tidpunkten för utbetalning. I vissa fall kan det bakomliggande stämmobeslutet om utdelning påverka rätten till stöd. Exempelvis kan ett företag inte anses ha allvarliga ekonomiska svårigheter om bolagsstämman fattar beslut om aktieutdelning under en period när bolaget får stöd för korttidsarbete, även om den faktiska utdelningen planeras till en senare tidpunkt.

Tillväxtverket tar hänsyn till aktieutdelning vid prövning av ansökan om stöd för varje företag som ansöker. Bedömningen ska göras för varje enskild arbetsgivare (stödmottagare). Företaget som tar emot stödet är skyldigt att visa att rätt till stöd föreligger.

 

Källa: Tillväxtverket