Skriv ut

Dokument

Flik nummer 2. Det är här du kommer att hitta dina resultat- och balans-rapporter från din konsult. Du har här möjlighet att skapa egna mappar och ladda upp eget material till dessa.

  Dokument Skapa Ladda upp mapp

 När du klickar en gång på mappen blir den gulmarkerad och du får då ett antal nya valmöjligheter

Mapp_gul.JPGSkapa_Ladda_upp_mapp_utökad.JPG

Vill du då uppmärksamma t ex din konsult på att det nu finns nytt material att se, klickar du på "Skicka e-postnotifiering".

Notifiera_användare.JPG

Du väljer då vem som ska få notifieringen och du har möjlighet att anpassa mailtexten om du behöver det.

Fg flik - Periodrapporter     Nästa flik - Mina Inställningar