Dokument

Flik nummer 2. Det är här du kommer att hitta dina resultat- och balans-rapporter från din konsult. Du har här möjlighet att skapa egna mappar och ladda upp eget material till dessa.

  Dokument Skapa Ladda upp mapp

 När du klickar en gång på mappen blir den gulmarkerad och du får då ett antal nya valmöjligheter

Mapp_gul.JPGSkapa_Ladda_upp_mapp_utökad.JPG

Vill du då uppmärksamma t ex din konsult på att det nu finns nytt material att se, klickar du på "Skicka e-postnotifiering".

Notifiera_användare.JPG

Du väljer då vem som ska få notifieringen och du har möjlighet att anpassa mailtexten om du behöver det.

Fg flik - Periodrapporter     Nästa flik - Mina Inställningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60