En ISO certifierad redovisningsbyrå, med stor framtidstro.

blue flower

Vi jobbar alltid för dig.
På heder och samvete

Alla som driver näringsverksamhet skall också lämna en inkomstdeklaration varje år det är väl självklart för det flesta. För oss på Contrado är det lika självklart att deklarationen ska vara så redig som möjligt och att inget ska ha lämnats åt slumpen.

Här görs inget mekaniskt. Varje kund har sin egen profil och sina egna idéer. Vi jobbar åt individer. Du är viktigast.

För enskilda firmor och handelsbolag ska bilagor lämnas avseende näringsverksamheten i ägarens inkomstdeklaration som upprättas utifrån företagets årsbokslut. Handelsbolag lämnar också, likt aktiebolag, en egen deklaration.

För delägare i ett fåmansaktiebolag som äger ”kvalificerade andelar” hjälper vi till att skapa och bifoga en K10 blankett som bland annat beräknar ägarens gränsbelopp för utdelning på aktierna. Vi hjälper självklart till med att upprätta alla de deklarationer och bilagor som behövs i din och ditt företags deklarationer.

Contrado finns här för dig.

Det vill vi alltid deklarera.

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60