Detta kommer SKV att granska 2021

Fortsatt och förstärkt ekonomiskt stöd till företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin.

Skatteverket har bestämt vad som särskilt kommer att granskas under 2021. Skatteverket kommer att granska hyresinkomster från privatbostad, du som hyr ut din privatbostad ska betala skatt á 30 procent på överskottet av inkomster som överstiger 40 000 kronor, avdraget kostnader för hyra.

E-handeln ökade under 2020 med ungefär 33 procent, skatteverket kommer särskilt granska mindre och medelstora företag med webshopar och särdeles de som har kunder utomlands.  Skatteverkets fokus kommer vara att leta efter oredovisade inkomster, både intäkter och moms.

De nya skattereduktionerna för rut-tjänster som infördes vid årsskiftet kommer att granskas. De nya rut-tjänsterna berör viss tvätt, montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad.

Skatteverket kommer ävenledes att kontrollera och hantera avdrag för installation av grön teknik.

Blir din deklaration utvald för granskning kommer skatteverket att kontakta dig via telefon eller brev med information om varför din deklaration blir granskad, och om du behöver lämna kompletterande uppgifter.

Hämtat från; https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/skatter/skatteverket-granskar -20210309

Källa: Visma SPCS

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60