Nya möjligheter att söka nedstängningsstöd

Fortsatt och förstärkt ekonomiskt stöd till företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin.

Regeringen meddelar att nedstängningsstödet kommer förstärkas så att även lönekostnader ersätts till den del de inte kompenseras på annat sätt. Lönekostnader kommer att räknas som en fast kostnad och därmed omfattas av det kommande nedstängningsstödet. Syftet är att trygga anställda med att ett ordentligt stöd finns på plats vid en eventuell nedstängning av verksamheten. Med beskedet ges arbetsgivare en möjlighet att tillsammans med anställda planera framåt och snabbt sätta igång verksamheten igen efter en nedstängning.

Med ändringen kan företag få ersättning för upp till 100 procent av lönekostnaderna vid en eventuell nedstängning. Vid korttidspermittering täcker staten 75 procent av kostnaden och arbetstidsminskningen är maximalt 80 procent. Lönekostnader som kompenseras med stöd för korttidsarbete kommer inte omfattas.

Nedstängningsstödet, som riktar sig till företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen, innebär att företag ska kunna få upp till 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, beroende på hur mycket omsättning företaget tappar. Takbeloppet är 75 miljoner kronor per månad.

Den offentligfinansiella effekten av nedstängningsstödet är kopplad till vilka beslut om nedstängning som fattas, men att inkludera lönekostnader fördubblar avsättningen.

Nedstängningsstödet kräver ett statsstödgodkännande av EU-kommissionen vilket kan medföra justeringar i utformningen.

 

Källa: Regeringen

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60