Nyheter angående stöd och hjälp i dessa Corona-tider

 

Omställningsstöd (inte att förväxla med omSÄTTNINGSstöd, se nedan)

Regeringen föreslår ett förlängt omställningsstöd som ska gå att söka för stödperioderna augusti-oktober, november-december samt januari-februari.

OBS. Du kan inte söka för dessa perioder ännu. När beslutet är fattat kommer ansökan att kunna göras på Mina sidor hos Skatteverket. Där uppdateras informationen kontinuerligt.

Läs mer...

Omsättningsstöd Enskild Firma

Du som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats av minskad omsättning på grund av coronaviruset kan söka omsättningsstöd. Det finns även ett förslag om omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag.

Ansökan om stöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

Korttidsarbete 

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler.  

Det  kan inte ansöka om stöd enligt det nya reglerna innan lagändringen träder i kraft. 

Läs om förutsättningarna för det nya stödet...

Finansiellt stöd

Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader.

Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer. 

Läs mer på Tillväxtverket...

 

Permanent nedsatta arbetsgivaravgifter för den först anställda

Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda i det som kallas för växa-stödet blir permanenta. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på ersättning som utges från och med ikraftträdandet.

  • Möjlighet under 24 månader i följd.
  • Arbetsgivare som anställt en första person före utgången av 2020 kan fortsätta även efter utgången av 2021.
  • Avser enskilda näringsidkare, handelsbolag med högst två delägare och aktiebolag.

Läs mer på riksdagen.se...

 

  

 

 

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60