Barncancerfonden Eston 160x600

 contrado transparent vit

 Vi bidrar till kampen mot barncancer

 

Vår högsta önskan är att alla barn som blivit drabbade av cancer ska bli friska igen. För att nå dit måste forskningen fortsätta drivas framåt. Därför är går vår huvudsponsring till Barncancerfonden 2021. Vill även du hjälpa och stödja forskningen swishar du till 90 20 900

 

Forskning är vägen framåt

Barncancerfondens vision är att helt utrota barncancer. Vägen dit består av forskning, utbildning och samarbeten.

Barncancerfonden bildades 1982 och lade därmed grunden för att forskning inom barncancerområdet kunde utvecklas i Sverige.

Barncancerfondens allra första forskningsanslag kunde delas ut bara några år efter att vi grundades. Idag, snart 40 år senare, är vi den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och fungerar som ett nav i kampen mot barncancer.

Mycket tack vare det överlever idag mer än 85 procent av alla barn med en cancerdiagnos. 

Barncancerfonden är outtröttlig i sin strävan att få fler barn att överleva cancer. Men forskningen tar tid, kräver samarbeten och långsiktig finansiering. 

Barncancerfonden bidrar även med pengar till biobanker, vårdplaneringsgrupper, utbildningar, kurser samt stöd och information.

barncancerfonden logga 

Läs mer på Barncancerfondens hemsida

 

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60