Översiktsbild över stöd och åtgärder

Här finns en översiktlig sammanställning över flertalet av de stödåtgärder och lagändringar som är framtagna för företag till följd av coronaviruset. I bilden kan du se vad som gäller för enskild firma respektive aktiebolag och om du är arbetsgivare eller inte.
 Översiktsbild vid sjukdom

Denna bild gäller från 2020-08-12 tills ändringar sker.

Aktiebolag

Du som driver aktiebolag räknas som anställd i ditt egna företag. Därför gäller följande regler för dig:

Ersättning för sjuklönekostnader

Om du blir sjuka kan du få ersättning för höga sjuklönekostnader. Det innebär att du som arbetsgivare betalar sjuklönekostnaderna som vanligt. Du kommer sedan få full ersättning för de sjuklönekostnaderna du haft under perioden april till juli och som du redovisat i din arbetsgivardeklaration.

För redovisningsperioden augusti och september gäller en annan beräkning och kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader du som arbetsgivare har haft. Ersättningen betalas ut för de sjuklönekostnader som du har redovisat i din arbetsgivardeklaration och det sker genom en kreditering via ditt skattekonto.

Slopat karensavdrag

Det tillfälligt slopade karensavdraget innebär att du ska göra karensavdraget som vanligt och sedan gör en retroaktiv ansökan hos Försäkringskassan. De nya reglerna gäller från den 11 mars till och med 30 september.

Om du har varit sjuk och blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, ska du inte dra ett nytt karensavdrag. Sjukperioden räknas samman med den tidigare och kan bli högst 14 dagar totalt. Eftersom du inte får ett nytt karensav-drag så ska du inte söka om ersättning för karens igen.

 

Läs mer på Verksamt.se

 

 

 

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00