Extra stöd till extern rådgivning

Nu kan företag med upp till 20 anställda med verksamhet i Kalmar län söka stöd för köp av extern kompetens/konsult kopplat till situationen med Covid-19.

Rådgivningsinsatserna ska vara kopplade till problem som uppkommit i företaget på grund av Covid-19. Rådgivningen  ska avse ekonomi, juridik eller finansiering. Insatserna kan till exempel handla om att se över tänkbara strategier för företaget, tolka innebörden av statliga stödpaket, korttidsarbete/permitteringsfrågor och analys av företagets ekonomi.

Stödet syftar inte till att finansiera investeringar och tjänster för att exempelvis upprätta en webbhandelslösning, marknadsföring, eller satsning på export.

Du kan söka max 8 000 kronor i stöd och det krävs ingen egen finansiering. Stödet kan beviljas efter att ansökan godkänts. Utbetalning kan ske när tjänsten är genomförd och betald. Stödet går att söka fram till 1 juli 2020.

Här söker du stödet

 

 

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60