Konsultcheck 

För köp av extern konsultinsats som har tydliga avgränsningar ”i tid och rum” för att utveckla ett företag inom områden där man saknar eller har bristande egen kompetens. Det kan bland annat handla om ökad försäljning/marknadsstrategi, marknadsutvidning, exportförsäljning eller produktutveckling. Det kan också röra kostnader för att anpassa organisationen för tillväxt eller miljö och kvalitetscertifiering.

Som stödgrundande kostnader godkänns i normalfallet konsultarvoden och externa kostnader för att genomföra det avgränsade projektet. Köp av närstående är inte godkänt och bidrag lämnas i normalfallet inte för studieresor eller till utbildning som har karaktären yrkesutbildning eller fortbildning. Stöd lämnas inte för driftskostnader. Stödet är max 50 % och högst 150 000 kr.

Här kan du läsa mer och ansöka...

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60