Den 7 april öppnas möjligheten att ansöka om stöd för korttidsarbete. Stödet är tillgängligt för alla arbetsgivare inom den privata sektorn förutsatt att det antingen finns stöd för korttidsarbete i kollektivavtalen, eller om kollektivavtal saknas, ska det finnas ett skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna om att detta ska införas.

Företaget måste även uppfylla de krav som finns utifrån ekonomisk status. På Tillväxtverkets hemsida finns nu utökad support med verktyg för den som ska ansöka. Det finns exempelvis ett webbtest där man får en snabb uppfattning om företaget har rätt till stöd för korttidsarbete, mallar och även ett antal instruktionsfilmer.

Om företaget har färre än 50 anställda ska det underlag som Tillväxtverket tillhandahåller finnas med i ansökan. Det är ett Excelark som även används som beräkningshjälp för att få fram uppskattad period och antal anställda som stödet ska ansökas för. Det underlaget är obligatoriskt. Om företaget har fler än 50 anställda kan den användas, men det är fritt att bifoga ett eget beräkningsunderlag. Utöver beräkningsunderlaget ska följande uppgifter finnas med i ansökan:

 • Organisationsnummer (ange organisationsnummer med 10 siffror).
 • Branschkod (SNI-kod, söks fram via ett sökverktyg i ansökan).
 • Bankuppgifter för eventuell utbetalning.
 • Belopp, period och antal anställda.

Det är väldigt viktigt att den person som signerar ansökan har rätt att representera företaget eftersom Tillväxtverket inte hanterar BankID från flera personer. Ansökan kommer att kontrolleras mot Skatteverket, Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten. Att ange falska uppgifter medför återbetalningsskyldighet och är straffbart.

När ansökan är inskickad till Tillväxtverket kommer den att handläggas och om det behövs mer information kommer företaget att kontaktas. När ärendet sedan är hanterat kommer ett beslutsmejl, antingen med besked om att stödet är beviljat eller avslag. Om ansökan blir beviljad sker en utbetalning till angivet kontonummer, det kan ta några arbetsdagar innan pengarna kommer in på kontot.

I det bekräftande mejlet kommer även instruktioner om den avstämning som ska göras senast två veckor efter den tredje stödmånadens utgång. Om anmälan om avstämning inte kommer in i tid finns det en skyldighet att återbetala hela det utbetalda stödet.

Sammanfattat:

 • Korttidsarbete är ett stöd där arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får 90 procent av lönen.
 • Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.
 • Stödet gäller för juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.
 • Korttidsarbete kräver stöd i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal.
 • Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast de som var anställda 3 månader före Tillväxtverkets godkännande.
 • Även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas.
 • Arbetsgivare måste först ha gjort vad den kan för att minska kostnaden för arbetskraft, till exempel genom att säga upp personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk.
 • Arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid med 20, 40 eller 60 procent.
 • Lönetaket för stödet är 44 000 kr i månaden.
 • En arbetsgivare kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.
 • Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren. Stödet går till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren. Det som ersätts i stödet till arbetsgivaren är arbetad tid. Sjukdom och föräldraledighet är frånvaro och inkluderas inte i stödet.
 • Bidraget avser stöd för kostnader som arbetsgivaren har för den minskade arbetstiden. Arbetsgivare blir återbetalningsskyldiga om arbetstagare arbetar mer än den tid som stödet avser.
 • Det högsta stödet är 26 030 kr per person och månad. Detta om den ordinarie lönen är över 44 000 kr och arbetstidsminskningen är 60 procent.
 • Ansökan öppnar den 7 april. Tiden som stödet kan omfatta är från och med den 16 mars 2020. Ansökan är öppen under hela 2020.
 • Pengarna kan inte ta slut. Stödet är ett rättighetsstöd. Alla företag som har rätt till stödet kommer att få stödet.

Ansök och läs mer hos Tillväxtverket

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00