Läkarintyg

Riksdagen har beslutat att kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden tas bort från och med 13 mars 2020.

Det innebär att en anställd inte behöver styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom intyg av läkare eller tandläkare under sjuklöneperioden.

Regeringen har rätt att bestämma när regelverket ska upphöra att gälla och de tidigare bestämmelserna om intyg åter träda i kraft.

Läkarintyg och näringsidkare

Motsvarande undantag från krav på läkarintyg som har införts för anställda (se ovan), ska även gälla de som inte omfattas av sjuklön utan i stället får sjukpenning. Det gäller timanställda, egenföretagare och arbetslösa.

Skyldigheten att styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom genom läkarintyg – även för denna grupp – ska gälla först från och med den 14:e dagen efter sjukperiodens första dag

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00