Regeringen föreslår i en lagrådsremiss, tillfälliga regler som ska underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor.

Har ni en årsstämma inom kort?

Det innebär ett förslag där fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud utökas med tillfälliga bestämmelser. Detta underlättar att så få deltagare som möjligt måste delta fysiskt, men utan att förlora sitt inflytande.

Förslaget innebär undantag från vissa bestämmelser i följande lagar:

  • Aktiebolagslagen
  • Lag om ekonomiska föreningar
  • Bostadsrättslagen
  • Lagen om kooperativ hyresrätt
  • Lagen om förvaltning av samfälligheter
  • Sparbankslagen
  • Lagen om medlemsbanker

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 april 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Lagrådsremiss 26 mars 2020
Läs mer på Regeringskansliet...

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00