Rot och rut  

Om ditt företag utför rotarbeten eller rutarbeten kan du erbjuda dina kunder (köpare) rotavdrag- eller rutavdrag på arbetskostnaden. Det gäller inte arbeten som du utför åt din släkt. Det är du som företagare som begär utbetalning för din kunds avdrag från Skatteverket i tjänsten Rot och rut – företag. Rotavdraget- och rutavdraget är sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. 

Krav på elektronisk betalning för rätt till rotavdrag och rutavdrag från och med 1 januari 2020

Riksdagen har fattat beslut om att införa krav på elektronisk betalning för att få rätt till rotavdrag och rutavdrag.

Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, BankID eller Swish. Även en betalning med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst är en elektronisk betalning. Betalningen ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt och ska förmedlas av en betaltjänstleverantör, exempelvis en bank eller ett annat kreditinstitut. Detta innebär att betalning med presentkort inte kan godtas om kunden vill ha rotavdrag eller rutavdrag. Kravet på elektronisk betalning gäller när rotarbetet eller rutarbetet betalas enligt den så kallade fakturamodellen.

Reglerna gäller för alla arbeten som betalas från och med 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare. 

Begär utbetalning senast den 31 januari

Din begäran om utbetalning ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter att din kund betalade för arbetet. Det räcker med att du skickat in begäran i tid. Beslutet om utbetalning från Skatteverket kan komma senare. Om den 31 januari är en lördag eller söndag så gäller nästkommande vardag. 

Läs mer på Skatteverket...

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00