iStock 585304604 free

Friskvårdsbidragets storlek

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att ett friskvårdbidrag om 6 500 kronor från en arbetsgivare, anses inte vara ett mindre belopp. Det ansåg emellertid Skatterättsnämnden tidigare.

Allmänt

Personalvårdförmån i form av friskvård har på den senaste tiden varit utsatt för en större förändring.

Om arbetsgivaren vill tillhandahålla personalen, de anställda, friskvård i någon form, så kan det ske på två olika sätt numera, och de kan också kombineras. Det handlar om naturaförmåner och friskvårdsbidrag.

Naturaförmåner

Förmån av enklare slag av motion eller friskvård som är tillgänglig för alla anställda och som tillhandahålls på arbetsplatsen, i annan lokal som arbetsgivaren helt eller delvis disponerar eller i lokal enligt abonnemang är skattefri.

Exempel på sådana förmåner kan vara möjlighet för personalen att på arbetsplatsen få tillgång till ett gym, massage eller delta i olika friskvårdskurser.

För att avgöra om en naturaförmån i form av motion- och friskvård uppfyller kraven på enklare slag och mindre värde får en bedömning göras utifrån praxis.

Exempel på naturaförmåner

En arbetsgivare erbjuder sig att köpa årskort på ett gym till samtliga anställda. Denna förmån är att jämställa med en naturaförmån eftersom arbetsgivaren själv köper årskorten. Tillgång till gym får anses vara av en personalvårdsförmån av enklare slag och mindre värde och årskortet utgör därför inte någon skattepliktig förmån för de anställda.

Friskvårdsbidrag

Med friskvårdsbidrag avses i detta sammanhang ett belopp som arbetsgivaren erbjuder de anställda att använda för motion eller annan friskvård som den anställde själv väljer inom ramen för arbetsgivarens godkännande.

För att friskvårdsbidraget ska omfattas av reglerna om skattefri personalvårdsförmån krävs att friskvårdsbidraget erbjuds med lika stort belopp och på samma villkor till hela personalen. Beloppet som erbjuds måste vara av mindre värde.

Skatteverket (SKV) anser att ett belopp om 5 000 kr inklusive moms per anställd och år utgör ett mindre värde. Om arbetsgivaren erbjuder ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kr, ska de anställda som väljer att utnyttja hela friskvårdsbidraget för enklare motions- eller friskvårdsaktiviter förmånsbeskattas för den del av bidraget som överstiger 5 000 kr.

Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden (SRN) höll inte med SKV i ett förhandsbesked, utan godkände 6 500 kr som gräns.

Högsta förvaltningsdomstolen

Ett bidrag från en arbetsgivare om 6 500 kr till friskvårdsaktiviteter utgör inte en personalvårdförmån av mindre värde, anser Högsta förvaltningsdomstolen och (HFD) ändrar därmed SRN’s förhandsbesked.

Sökanden i förhandsbeskedet har ett friskvårdsbidrag om 6 500 kr från arbetsgivaren och överväger att använda 5 400 kr för ett års medlemskap hos ett klättercenter och 1 100 kr för gymkort hos en träningskedja.

HFD anför att anläggningarna erbjuder aktiviteter som i sig kan anses utgöra enklare motion och annan friskvård och därmed kan vara skattefria personalvårdsförmåner men frågan var om beloppet 6 500 kr utgör en förmån av mindre värde.

Huvudregeln är att förmånger som en anställd får från sin arbetsgivare är skattepliktiga, anför domstolen och undantagen bör tillämpas restriktivt.

Domstolens slutsats är därför att ett friskvårdsbidrag om 6 500 inte är av mindre värde. Om däremot SKV’s belopp om 5 000 kr är det, framgår inte av domen, det får vi således inte veta.

Källa: Skattehuset i Göteborg AB
Högsta förvaltningsdomstolen, 2019-06-20, mål nr 6561-18

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00