slide 1

 

Att tänka på inför ditt bokslut

Företag är enligt årsredovisningslagen skyldiga att avsluta sin löpande bokföring med ett årsbokslut vid slutet av ett räkenskapsår. Detta kan ske antingen i form av ett årsbokslut eller årsredovisning. Formen beror på vilken företagsform det gäller och hur stort företaget är.

Inför ditt kommande bokslut är det vissa saker du ska komma ihåg att göra.

  • Boka tid med din redovisningskonsult för att ha ett förberedande möte för att kunna diskutera ev extra löner/tantiem och planering av resultatet. Det är bra att var förutseende då det är lättare att göra justeringar innan bokslutsdatumet har passerat än efter. 
  • I de fall du har ett lager ska en inventering göras den sista dagen på bokföringsåret. Behöver du inventeringslistor finner du dom här. 
  • Görs arbeten mot fast pris skall en förteckning göras över nerlagda kostnader för de pågående arbetena. Dvs hur mycket material har gått åt fram till bokslutsdagen. Hur många timmar har arbetats på projektet fram till bokslutsdagen och vad har fakturerats a-conto fram till bokslutsdagen. 
  • Beställ ett bankengagemang på din bank per ditt bokslutsdatum och lämna in det till din konsult. 
  • Se till att du har lämnat in alla underlag som tillhör det år som ska avslutas och som har efterfrågats av byrån.
  • Sammanställ och lämna in alla leverantörs- och kundfakturor som har fakturadatum i det "gamla" året. Det viktiga är fakturadatumet och det spelar ingen roll om dom är betalda på det "nya" året. Detta skall göras även om ni använder kontantmetoden för att bokföra fakturor

Har du funderingar hör du av dig till din konsult.

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00