Avdragsrätt för ingående momspapperopenna

Vad innebär avdragsrätt för momsen egentligen?
Vad innebär det att momsen är avdragsgill?
Hur vet man om man har rätt att dra av momsen?
Vad menas med att man har rätt att lyfta moms? 

Avdragsrätt på ingående moms

När du har avdragsrätt för moms blir inte hela beloppet på ett inköp en kostnad, utan du får bokföra momsen som en ingående moms samt att du får dra av den mot den utgående momsen som ska betalas in till Skatteverket.

Ibland har man inte avdragsrätt på momsen?

Detta gäller oftast i sambande med representation men även vid billeasing där endast halva momsen är avdragsgill. Har du dessutom blandad verksamhet, dvs du har både momspliktig och momsbefriad verksamhet, då får man fördela icke avdragbar vs avdragbar moms efter verksamheten.

Nekad rätt till avdragsrätt för moms

Skatteverket kan också avslå din rätt att få igen ingående moms av diverse anledningar.

Vid en skatterevision kan dom ha synpunkter på fakturor som skatteverket inte anser är giltiga eller som inte uppfyller kraven på en faktura.

Du får t ex inte dra momsen på en faktura som är ställd till en annan juridisk person, utan den måste vara ställd till ditt företag.

Det finns 2 godkända fakturor:

En normal faktura för belopp över 4 000 kr inkl moms, ska innehålla:

 • Fakturadatum
 • Löpnummer
 • Säljarens momsnummer
 • Kundens momsnummer, om kunden är den som ska redovisa momsen
 • Säljarens namn och adress
 • Köparens namn och adress (vid fel namn ska ny faktura utfärdas eller ett intyg)
 • Varorna/tjänsternas mängd, art, omfattning (här fungerar även avtal/följesedel)
 • Dag för leverans och/eller förskott (här fungerar även följesedel)
 • Momssats och momsbelopp
 • Underlag per momssats eller undantag
 • Priser och rabatter
 • Vissa särskilda uppgifter

En förenklad faktura gäller endast vid mindre belopp, upp till 4 000 kr inkl moms, eller vid inköp från automat eller liknande. Köparens namn eller uppgifter behövs inte.
Men den ska innehålla följande:

 • fakturadatum
 • uppgifter om säljaren (även reg.nr.)
 • uppgift om vara/tjänst
 • momsbelopp/ uppgift för beräkning

Du kan inte dra av utländsk moms i Sverige, då vi inte har avdragsrätt för moms från andra länder. Så vid t ex hotell och taxi-kostnader från andra länder har man ingen avdragsrätt för momsen.

Är ett inköp eg en privat kostnad, och inte nåt som är direkt till den momspliktiga försäljningen, då är det en privat omkostnad och du får inte dra av momsen.

Anställdas utlägg

När anställd har lagt ut med egna pengar skall denne tillhandahålla uppdragsgivaren underlag i original, helst med företagets namn, men den anställdes namn funkar oxå, som t ex vid inköp av flygbiljett. Anställds utlägg kan göras vid resor, hotell, representation, facklitteratur och motion.

 

 

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00