Privat sjukvård Febersjuk

Den 1 juli 2018 införs en ändring som innebär att förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Sverige eller utomlands som en anställd får av sin arbetsgivare från det datumet är en skattepliktig förmån för den anställde.

Förmån av vård och läkemedel utomlands för en anställd som insjuknat under tjänstgöring utomlands är fortfarande skattefri. 

Läs mer på Skatteverkets sida

 

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60