Entreprenörsansvars-lag

byggbranschen

Lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

- Anställd får inte lön, ska då kunna få betalt av det företag som anlitat den anställdes arbetsgivare.

  • Betalningsansvar: inträder 7 helgfria vardagar efter att entreprenören fått en underrättelse från anställd (facket)
  • Gäller ej lönefordringar som har förfallit till betalning >3 månader före det att uppdragsgivaren underrättades
  • Vid betalning pga entreprenörsansvar = regressrätt om uppdragsgivaren underrättas inom 7 helgfria vardagar.

- Huvudentreprenören har ett huvudansvar

  • Huvudansvaret går inte att förhandla bort
  • Anställd kan (i andra hand) vända sig till huvudentreprenören som då tvingas ta över ansvaret
  • Kan vända sig till huvudentreprenören om arbetsgvivarens uppdragsgivare inte kan betala inom 14 helgfria vardagar efter underrättelsen. Krav mot huvud-entreprenör - inom 6 månader från att uppdragsgivaren underrättades.

Anställds rätt till information

- Arbetgivare, uppdragsgivare och huvudentreprenör är skyldiga att lämna information om övriga aktörer.

  • Namn, kontaktuppgifter, organisationsnummer
  • Ska lämnas inom 5 helgfria vardagar från att de fått en skriftlig begäran från en anställd (eller facket), som har en förfallen lönefordran.
  • Lämnas inte informationen ska uppgiftsskyldig betala skadestånd till arbetstagaren - förlust och kränkning.

Dispositivt via kollektivavtal

- Anställds rättigheter kan inte begränsas via avtal mellan arbetsgivaren och den anställde - däremot genom centralt slutet kollektivavtal som reglerar anställdas lönefordringar.

Träder i kraft 1 januari 2019

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60