contrado 400                pm konsult logga           

 

Contrado Redovisning expanderar med förvärv i Östersund

Contrado Redovisning AB har 2016-05-02 förvärvat PM Konsult i Östersund AB med
6 st medarbetare.

PM Konsult i Östersund AB bedriver redovisningsverksamhet med kvalificerade
redovisningstjänster och rådgivning i ekonomiska frågor för mindre och medelstora företag i
Jämtlands Län. Verksamheten har i dag 6 st anställda redovisningskonsulter.

I och med samgåendet med Contrado Redovisning AB kommer PM Konsult i Östersund AB's
verksamhet att bedrivas under varumärket Contrado Redovisning och succesivt integreras i
Contrado Redovisnings verksamhet.

”Vi på PM Konsult i Östersund AB har överlåtit vår verksamhet till Contrado Redovisning
AB för att kunna bibehålla samt tillgodose våra kunders behov av framtidens rådgivning inom
skattelagstiftning, redovisning samt teknisk utveckling inom redovisning” kommenterar
Karl-
Olov Pålsson, PM Konsult.

”Vi är mycket glada för att Karl-Olov Pålsson och Fredrik Gunnarsson har valt att överlåta sin
verksamhet till Contrado Redovisning AB. Förvärvet av PM Konsult i Österund AB är ett
steg i Contrado Redovisnings långsiktiga mål att vara den kompletta ekonomifunktionen för
små och medelstora företag och föreningar där tillväxt och utveckling är nödvändiga för att
möta de framtida utmaningar som ställs på branschen” kommenterar Lars Svedin, Contrado Redovisning.

Contrado Redovisning som startades 2004 har kontor i Sundsvall, Sollefteå, Örnsköldsvik och
Östersund. Efter förvärvet sysselsätter koncernen 30 st redovisningskonsulter med en
omsättning på ca 25 mkr.

Sundsvall/Östersund 2016-05-10

För mer information, kontakta

Lars Svedin                                                                   Karl-Olov Pålsson
Contrado Redovisning AB                                             PM Konsult i Östersund AB
060-66 14 49                                                                 063-207 55

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30