klubba lagbokÄr ditt företag redo för GDPR?     

Har ditt företag förberett sig för den nya datalagen?

Snart börjar EU:n nya dataskyddsförordning gälla, även kallad GDPR. Det ställer stora krav på dig och ditt företag att skydda uppgifter om fysiska personer. Har du eller ditt företag börjat förbedereda dig/er?

Har du börjat förbereda dig för nya regler om personuppgifter?

Som företagare hanterar du kanske en del personuppgifter. Personuppgifter som du behandlar är t.ex. i samband med att någon lämnar sina kontaktuppgifter, en leverantör skickar uppgifter i ett e-postmeddelande eller anställda lämnar in sin månadsrapport. Personuppgifter är det som kan identifiera en fysisk person. EU:s nya dataskyddsförordning, även kallad GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation, ställer stora krav på företag att skydda uppgifter om fysiska personer.

Börjar gälla den 25 maj
Dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj 2018. Ditt företag kan behöva anpassa sina system och ert sätt att hantera uppgifter så att ni följer förordningen. Du kommer också att vara tvungen att se över företagets avtal t.ex. med leverantörer av IT-tjänster. Nedan har du en kort introduktion.

Alla företag ska följa de grundläggande reglerna och har nytta att ha det dokumenterat. Men det är bara vissa företag som måste ha dataskyddsombud eller föra register över behandlingar av personuppgifter.

All behandling av personuppgifter ska vara laglig, korrekt och ske på ett öppet sätt för den registrerade. Detta innebär bl.a. att ditt företag ska ha ett stöd för sin behandling av uppgifterna t.ex. efter samtycke, att uppgifterna behövs för att kunna fullfölja ett avtal eller en intresseavvägning. Vissa s.k. känslig personuppgifter får bara behandlas på särskilda grunder.

Viktigt att uppge ändamål
När ditt företag samlar in personuppgifter ska företaget ange ändamålet för insamlingen och uppgifterna får sedan inte användas för ett ändamål som är oförenligt med detta ändamål. Vidare ska ditt företag sträva efter att minimera personuppgifterna så att de inte är för omfattande.

Ditt företag får inte heller lagra personuppgifterna längre än nödvändigt. Vidare ska ditt företag med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder se till att det finns ett tillräckligt skydd mot bland annat obehörig eller otillåten behandling av personuppgifterna. Ditt företag ska även ha rutiner för att uppgifterna är korrekta och uppdaterade och att felaktiga uppgifter rättas eller raderas.

Ditt företag är ansvarig
Det är ditt företag som personuppgiftsansvarig som ska visa att dessa grundläggande principer följs. Ditt företag ska även ha rutiner för att rapportera säkerhetsincidenter till Datainspektionen.

Personer som är registrerade får ökade rättigheter till exempel att få information när uppgifterna samlas in eller överförs till annan. Men även rätt att få felaktig uppgifter rättade och i vissa fall även raderade eller begränsning av behandlingen. Dessutom har en registrerad rätt att få ut sina personuppgifter för att kunna föra över dem till annan (s.k. dataportabilitet).

Böter om inte reglerna följs
Företag som bryter mot reglerna riskerar 20 miljoner euro eller 4 procent av den globala omsättningen i administrativ sanktionsavgift. Dessutom kan enskilda personer begära skadestånd från företag som behandlat deras personuppgifter fel. Detta gör att alla företag har ett starkt incitament att arbeta bättre med frågorna om skydd för personuppgifter.

Detta gör att du behöver se över rutiner, system och avtal för att kunna följa reglerna. Det också vara bra att i samband med detta ställa frågor till leverantörer med flera för att säkerställa att personuppgifterna behandlas korrekt t.ex. om uppgifterna lagras i något land utanför EU vilket bara är tillåtet i vissa fall.

Om du följer personuppgiftslagens regler idag har du en bra grund. Men många av kraven blir skarpare till exempel är det högre krav på att samtycke ska föregås av information för att vara giltig grund för behandling. Datainspektionen är den svenska tillsynsmyndigheten och du hittar mer utförlig information på deras hemsida.

 

Ring oss och boka möte 
Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Eller maila: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00