En ISO certifierad redovisningsbyrå, med stor framtidstro.

banner cradle

Affärsplaner

Att upprätta affärsplan er är en del av vår affärsidé.

När du skall presentera din affärsidé för banken eller andra intressenter så förväntas du ha en affärsplan. Vi hjälper dig med rådgivning och upprättande av en affärsplan där vi tillsammans går igenom dina förutsättningar och formulerar dina mål och bedömningar av din verksamhet. De uppfyllda målen skall leda till att affärsidén håller måttet. En affärsidé ska inte bara tala om vad du ska göra men även hur det ska göras.

Affärsplanen visar på en vilja och en genuin tro på verksamheten och är samtidigt ett värdefullt styrmedel och en “avprickningsplan” i verksamheten. Man ska skilja på affärsplan och marknadsplan då affärsplanen mest beskriver den ekonomiska realismen i verksamheten och är därmed intressant för banker och andra finansiärer.

När du skall presentera din affärsidé för banken eller andra intressenter så förväntas du ha en affärsplan. I affärsplanen visar du din affärsidé och dina förväntade marknadsförutsättningar, hur du skall driva företaget och hur ekonomin skall utvecklas.

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60