top 2 icon

Hjälp med bokföringen

Kontakta oss för prisförfrågan

Offertförfrågan

Våra öppettider

för varje kontor

Hittar du här

 

top 0 icon

Mallar & blanketter

En sammanställning av
bra underlag

Ta mig dit!

 

Våra tjänster

Läs om allt vi har att erbjuda.
Låt oss redovisa allt vi kan.

Läs mer

CONTRADO - REDOVISNINGSBYRÅN

Contrado är en ISO certifierad redovisningsbyrå, med stor framtidstro.
Vi är idag närmare 40 st anställda på fem norrlandsorter, Sundsvall, Sollefteå, Östersund, Örnsköldsvik och Hudiksvall.
Som kund hos oss avgör du själv hur mycket du vill betala och vi skräddarsyr en lösning just för ditt företag. Vi kan aktivt ta del i skötseln av ditt företag genom att ta hand om hela bokföringen, eller enbart utvalda delar. Du väljer själv!

Se filmen om Contrado

Stillbildcontradofilm01

 

HUR MÅR DITT FÖRETAG

Med Contrado Online 
kan du själv hålla koll på på ditt företag, 
logga in och se själv.

VISA MIG!

BILDA LÄTT

Dags att bilda nytt Aktiebolag?
Vi ordnar det, snabbt och till ett av marknadens bästa pris.
Bli VD inom 2 timmar.

JAG BEHÖVER ETT AB!

contrado 400                pm konsult logga           

 

Contrado Redovisning expanderar med förvärv i Östersund

Contrado Redovisning AB har 2016-05-02 förvärvat PM Konsult i Östersund AB med
6 st medarbetare.

PM Konsult i Östersund AB bedriver redovisningsverksamhet med kvalificerade
redovisningstjänster och rådgivning i ekonomiska frågor för mindre och medelstora företag i
Jämtlands Län. Verksamheten har i dag 6 st anställda redovisningskonsulter.

I och med samgåendet med Contrado Redovisning AB kommer PM Konsult i Östersund AB's
verksamhet att bedrivas under varumärket Contrado Redovisning och succesivt integreras i
Contrado Redovisnings verksamhet.

”Vi på PM Konsult i Östersund AB har överlåtit vår verksamhet till Contrado Redovisning
AB för att kunna bibehålla samt tillgodose våra kunders behov av framtidens rådgivning inom
skattelagstiftning, redovisning samt teknisk utveckling inom redovisning” kommenterar
Karl-
Olov Pålsson, PM Konsult.

”Vi är mycket glada för att Karl-Olov Pålsson och Fredrik Gunnarsson har valt att överlåta sin
verksamhet till Contrado Redovisning AB. Förvärvet av PM Konsult i Österund AB är ett
steg i Contrado Redovisnings långsiktiga mål att vara den kompletta ekonomifunktionen för
små och medelstora företag och föreningar där tillväxt och utveckling är nödvändiga för att
möta de framtida utmaningar som ställs på branschen” kommenterar Lars Svedin, Contrado Redovisning.

Contrado Redovisning som startades 2004 har kontor i Sundsvall, Sollefteå, Örnsköldsvik och
Östersund. Efter förvärvet sysselsätter koncernen 30 st redovisningskonsulter med en
omsättning på ca 25 mkr.

Sundsvall/Östersund 2016-05-10

För mer information, kontakta

Lars Svedin                                                                   Karl-Olov Pålsson
Contrado Redovisning AB                                             PM Konsult i Östersund AB
060-66 14 49                                                                 063-207 55

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför frågar vi efter legitimation?

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) har uppdaterats och skärpts på ett antal viktiga områden. 

Vi som redovisningsbyrå måste nu göra ID-kontroller och dokumentera detta, oavsett om det gäller en ny, känd eller befintlig kund. Vi gör en bedömning av risken att byråns tjänster utnyttjas för penningtvätt, samt bedöma risken för penningtvätt hos varje enskild kund. 

Tillsynsmyndigheten är Länsstyrelsen och reglerna baseras på lagstiftningen. Byråerna kommer att kontrolleras att de nya reglerna följs och att dokumentation finns.

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30