Arbetsgång för att fakturera i appen:

  1. Via startvyn trycker du på plustecknet och väljer sedan Intäkt. Tryck sedan på Skapa faktura/kvitto.
  2. Välj vilken typ av faktura du vill skapa. Du kan välja mellan Faktura och Kreditfaktura. Fakturanumret sätts per automatik till första lediga nummer. Du kan välja ett högre nummer, men däremot inte välja ett redan använt nummer.
  3. Fyll i övriga uppgifter enligt önskemål. Vissa val kan bara göras om kunden är privatperson eller vice versa. Vissa val kan även medföra att extra uppgifter måste anges. Det kan t ex röra sig om kundens VAT-nummer.
  4. Välj en kund genom att trycka på Kund [+]. Välj din kund i listan. Om den kund du ska fakturera inte finns upplagd så lägger du upp denna genom att trycka på plustecknet uppe till höger, se denna guide.
  5. Lägg till en fakturarad genom att trycka på Skapa ny rad [+]. För att lägga till flera rader upprepar du detta steg. Du använder artikelregistret som underlag för varje rad. För att se hur man skapar en artikel, se denna guide.
  6. Spara din faktura genom att trycka på knappen Spara. Fakturan hamnar nu som utkast och återfinns under Mer - Fakturor.

Notera att fakturan ännu inte är skickad. Läs mer om hur du gör detta här.