windows

Löpande redovisning

Alla som driver verksamhet skall som grundregel också bokföra de ekonomiska händelserna. 

Om inte bokföringen görs i rätt tid enligt bokföringslagen är det ett bokföringsbrott men oavsett lagkraven är det viktigt att kunna se hur verksamheten utvecklas. 

Med bra bokföring styr du din ekonomi i stället för att parera problem! Vi hjälper dig att skapa rutiner för den löpande bokföringen så din redovisning anpassas utifrån dina och företagets behov.

Om du vill kan vi också sköta den löpande bokföringen åt dig enligt gällande regler och dina önskemål på rapportering. Vi anpassar omfattningen av rutiner och rapporteringar utifrån varje företags unika behov.