Koncernstruktur 2016 

 

Målsättning
Contradogruppen har som målsättning att vara den kompletta ekonomifunktionen för i första hand små och medelstora företag och föreningar där bra redovisning ger resultat. För att uppnå vår målsättning samarbetar vi med revisorer, banker, skatteexperter, datakonsulter, försäkringsbolag m.fl på de områden som vi själva inte har kompetens inom.

Teknologi
För att kunna hjälpa dig som kund ännu mer, förbättrar vi just nu vår IT-plattform för att på bästa sätt kunna möta dagens behov av bl.a. flexibilitet och effektivitet. Vi kan t.ex. erbjuda en ASP-tjänst som tillåter dig som kund att, till fullo, ha kontroll på din redovisning i takt med att den utförs. Där du som kund även kan vara delaktig genom att själv utföra delar eller hela redovisningen direkt i vårt system. Vi stödjer dig då hela tiden i ditt löpande arbete och tillsammans ser vi hur just ditt företag utvecklas månad för månad.

Ledamotskap SRF
Vårt ledamotskap i SRF är en garanti för att vi utför våra uppdrag med ansvar och efter högt ställda etiska regler, samt att vi har erforderliga ansvarsförsäkringar!