Lämna in i tid

  • Sista ansökningsdatum för avdraget är alltid den 31 januari året efter att arbetet har betalats. Med andra ord, se till att din kund verkligen betalar sin faktura i tid så att du hinner ansöka innan det datumet. Annars betalar Skatteverket inte ut den andra halvan av arbetskostnaden. Även här kan ett ekonomiprogram hjälpa dig att hålla koll och utesluta kunder från rot-ansökan som ännu inte har betalt sin del.

 

  • Du kan avtala med kunden att lägga in betalningsvillkor på exempelvis 20 dagar på fakturan istället för 30 dagar. På så sätt får du halva beloppet från kunden efter 20 dagar och andra halvan efter 30 dagar från Skatteverket. Ett gott råd är också att begära pengar från Skatteverket löpande, alltså ofta och så snabbt som möjligt. Skatteverket betalar ut löpande, det finns ingen regel att pengarna alltid kommer den 25:e månaden därpå eller liknande. Det kan ta 10 dagar eller 30 och ibland kanske något längre ändå, men oftast går det snabbt.