Sänkt moms på vissa reparationer

Momsen på tjänster för att reparera cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks till 12 procent. Större reparationer som innebär att varan byter karaktär till en annan typ av vara omfattas inte av den lägre momsen.

Höjd moms på biobiljetter

Momsen på biljett till biografföreställningar höjs från 6 procent till 25 procent.