Information från skatteverket: Nyheter inför deklaration 2016

Inför deklarationen 2016 finns det några nyheter som är bra för företagare och juridiska personer att känna till. Många företagare får sina slutskattebesked i september i stället för i december. Och om vi fattar ett beslut om ändring i en deklaration så kommer slutskattebeskedet direkt, även för juridiska personer.

Så här kommer det att fungera för företagare (enskilda näringsidkare och delägare i aktie- och handelsbolag) vid deklarationen 2016:

Om vi ändrar något i din deklaration Om Skatteverket behöver fler uppgifter från dig för att kunna räkna ut din slutliga skatt, hör vi av oss. Beslutar vi att ändra något i din deklaration så får du slutskattebeskedet tillsammans med ändringsbeslutet. Du som ska få pengar tillbaka får dem i samband med slutskattebeskedet. Du som i stället ska betala in skatt har 90 dagar på dig att göra det.

Om vi inte ändrar något i din deklaration Om du bara har godkänt din deklaration, eller om du har gjort ändringar som vi godkänner, så kommer slutskattebeskeden i den här ordningen:

  • Har du deklarerat via Skatteverkets e-tjänst? Om du ska få pengar tillbaka och har anmält konto så får du ditt slutskattebesked i juni. Skatt att få tillbaka betalas ut till ditt konto under vecka 23. Om du däremot har skatt att betala får du ditt slutskattebesked i september och då måste skatten finnas på Skatteverkets konto senast den 12 december.
  • Har du deklarerat på papper? Då får du ditt slutskattebesked i september. Skatt att få tillbaka betalas ut till ditt konto under vecka 36. Om du har skatt att betala ska skatten finnas på Skatteverkets konto senast den 12 december.

Så här kommer det att fungera för juridiska personer vid deklarationen 2016:  

Om vi ändrar något i deklarationen Om Skatteverket behöver fler uppgifter från er för att kunna räkna ut bolagets slutliga skatt, hör vi av oss. Om vi beslutar att ändra något i er deklaration så får ni slutskattebeskedet tillsammans med ändringsbeslutet. Ska ni få pengar tillbaka får ni dem i samband med slutskattebeskedet. Ni som i stället ska betala in skatt har 90 dagar på er att göra det.

Om vi inte ändrar något i deklarationen Om Skatteverket inte ändrar något i deklarationen så kommer slutskattebeskedet i samma uttag som tidigare, det vill säga antingen i april, juni, augusti eller december. När ni får ert slutskattebesked beror på vilket beskattningsår ni har. Läs mer på skatteverket.se/juridiskapersoner

All information om deklarationen finns samlad under skatteverket.se/deklaration2016

Skattekonto och slutlig skatt

När ska kvarskatten för beskattningsåret 2015 vara inbetald?

Du kan när som helst betala in pengar till ditt skattekonto. Om du betalar in skatten före förfallodagen får du en lägre kostnadsränta än den som framgår av slutskattebeskedet. Ibland kan också andra faktorer påverka kostnaden, som till exempel att räntesatsen ändras från när vi gjorde den preliminära beräkningen. Därför är det alltid bra att själv kontrollera vad räntan blir innan du betalar in. Du kan själv beräkna vad räntan blir i vår e-tjänst Skattekonto.

Förfallodagar

Nedanstående förfallodagar gäller för deklarationen 2016 (inkomstår 2015). Observera att inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast angiven dag.

  • Får du slutskattebesked i augusti är förfallodagen 14 november 2016.
  • Får du slutskattebesked i september är förfallodagen 12 december 2016.
  • Får du slutskattebesked i december är förfallodagen 13 mars 2017.

Källa: Skatteverket