Lägre rot och rut förödande för småföretagandet

I början av året beslutade regeringen att minska rot- och rutavdragen. Nu kan vi se följderna som visar att småföretagandet inte bara avstannat utan även avsevärt minskat inom de sektorerna.

Sedan oktober förra året har nära 5 500 företag inom rot-sektorn försvunnit – en minskning på 17 procent. När det gäller rut-företagen har tillväxten fallit till nära noll om man jämför första halvan av 2016 med första halvan föregående år. Runt 2 000 företag verksamma i rut-branscher har försvunnit. Företagen som verkar i rot- och rut-branscher kan erbjuda flertalet jobb som man snabbt kan lära sig och det är också där många nyanlända får in sin fot på den svenska arbetsmarknaden. Behovet av jobb som inte kräver högskoleutbildning är större än på mycket länge.

Enligt Konjunkturinstitutet innebär rot- och rut-avdragen ingen kostnad för staten vid minst 10 000 nya jobb – då är avdragen kostnadsneutrala. Den gränsen är sedan länge passerad. Det är med andra ord en subvention som gynnar samhället. Tjänsterna är dessutom tillgängliga för många människor och ger incitament att göra svarta jobb vita. Varje gång någon gör ett avdrag för hushållsnära tjänster har nämligen någon också utfört ett arbete som gett skatteintäkter.

Enligt organisationen Företagarna skapas 4 av 5 jobb bland småföretagen. Utan småföretag i dessa branscher blir konsekvensen betydligt färre arbetstillfällen.

Källa: Tina Sjöström,SRF